Strengere reclamecode sms-diensteverlening

Geplaatst op 03-02-2011 om 12:00

Het is al geruime tijd onrustig op het gebied van de SMS dienstverlening. De zelfregulering zou ontoereikend zijn en in januari 2010 werd aangekondigd dat wetgeving voor SMS diensten in de maak was. Verwachting is dat deze wetgeving in april van dit jaar wordt geÔntroduceerd. In de tussentijd zit de markt niet stil. In maart 2010 werd de Gedragscode SMS dienstverlening al vernieuwd en sinds 1 februari 2011 is er nu ook een nieuwe Bijzondere Reclamecode SMS-Dienstverlening (verder: "SMS Reclamecode").De SMS Reclamecode is op een aantal punten door de Stichting Reclame Code (verder: "SRC") inhoudelijk gewijzigd. De SMS Reclamecode is specifieker geworden (zo zijn er maar liefst 12 definities toegevoegd) en op een aantal punten bovendien strenger. Een aantal van deze punten wordt hieronder besproken.'Dezelfde nadruk'

In het publieke debat over SMS Diensten wordt vaak gezegd dat de reclames voor SMS diensten misleidend zouden zijn. De reclame vermeldt weliswaar dat er sprake is van een abonnementsdienst, maar door de nadruk te leggen op het te verkrijgen product of de te winnen prijs, raakt dit ondergesneeuwd. In de SMS Reclamecode probeert de SRC dit probleem te voorkomen door te bepalen dat op alle elementen in de reclame dezelfde nadruk moeten worden gelegd. Dit komt op een aantal plaatsen in de SMS Reclamecode terug. Ik kan me voorstellen dat het niet altijd eenvoudig zal zijn om te bepalen of er sprake is van 'dezelfde nadruk' zodat dit een mogelijk punt van discussie wordt.


Logo

Nieuw is ook het vereiste om een logo op te nemen in alle reclame-uitingen. Het logo bestaat uit twee delen. Het bovenste deel vermeldt of er sprake is van een abonnementsdienst of een eenmalige dienst. Het onderste deel vermeld de kosten. Er zijn strikte eisen qua plaatsing en grootte van het logo alsmede de kleurstelling, verhoudingen en letter types. Hiervan mag niet worden afgeweken.


Minimum vereisten

Verder is de minimuminformatie die elke reclame voor SMS Diensten moet bevatten, uitgebreid. Zo worden er strengere regels gesteld ten aanzien van chatdiensten en het gebruik van het woord 'gratis'. Ook dienen de kosten en frequentie van de berichten duidelijker te worden vermeld.


Van belang is ook dat SMS diensten niet mogen worden aangeboden op websites die naar hun aard geheel of gedeeltelijk evident gericht zijn op jongeren onder de 16 jaar.


Template

Evenals in de oude code, biedt de SMS Reclamecode een template aanmeldscherm. Dit is het scherm waarop een potentiŽle gebruiker zijn/haar mobiele nummer kan invoeren en zo de SMS dienst kan afnemen. Indien een aanbieder van SMS diensten aan dit template voldoet, is de reclame-uiting in overeenstemming met de SMS Reclamecode. Het template is qua indeling en informatievoorziening op een aantal punten aangepast. Zo moet het logo dus worden vermeld in elke reclame-uiting. De prijs en de frequentie van het product moeten duidelijker worden weergegeven. Verder dient een hyperlink te worden opgenomen die verwijst naar een lijst met mobiele telefoons die geschikt zijn voor de SMS dienst. Ook zijn er aanpassingen doorgevoerd in de voorwaarden voor deelnamen die de aanbieder van SMS diensten moet vermelden. Deze voorwaarden moeten in zwarte letters op een witte achtergrond worden getoond.


Het gebruik van het template is niet verplicht. Wordt het template echter niet gebruikt dat gelden aanvullende vereisten.


Overig

Ook voor reclame-uitingen via TV, radio of print worden extra voorwaarden gesteld. Bijlage 2 bij de SMS Reclamecode bevat een template voor TV-commercials waarin strikte voorwaarden over het format , kleurstellingen en het vermelden van voorwaarden en gebruik van voice overs wordt vastgelegd.


Conclusie

De nieuwe SMS Reclamecode introduceert nieuwe verplichtingen voor de aanbieders van SMS diensten. Veel van deze aanbieders zullen daarom naar aanleiding van de SMS Reclamecode hun advertenties, websites en voorwaarden moeten herzien. Daar hebben ze nog tot 1 maart 2011 de tijd voor aangezien er een overgangsperiode van 4 weken in de SMS Reclamecode is opgenomen.


Lees hier de nieuwe Bijzondere Reclamecode SMS Dienstverlening.

bron: SOLV
 

Veel gezocht

 

Nieuwsbrief

Ik wil mij aanmelden voor de Smsdienst Keurmerk nieuwsbrief

 

Laatste Nieuws

Aanpak van sms-dienst...
Herziene Reclamecode ...
OPTA beboet spammer
Sms-aanbieders moeten...
Ongewilde sms-dienste...
Vodafone blokkeert sm...
Opt-out voor sms-dien...
Betere bescherming te...
Blokkeren premium-sms...
Volop onderzoek naar ...