Disclaimer

Op de inhoud en het gebruik van de smsdienstkeurmerk.nl site zijn deze voorwaarden van toepassing. Gebruik van de smsdienstkeurmerk.nl site houdt aanvaarding van de voorwaarden door de deelnemer of bezoeker van de smsdienstkeurmerk.nl site in. Wij behouden ons het recht voor om zonder bericht de smsdienstkeurmerk.nl site als mede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk te wijzigen en/of te vervangen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op de smsdienstkeurmerk.nl site is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op de smsdienstkeurmerk.nl site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te onderhouden. Smsdienst Keurmerk sluit iedere aansprakelijkheid voor de op de smsdienstkeurmerk.nl site verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. Smsdienst Keurmerk behoudt zich het recht voor de informatie op de site aan te passen wanneer dat noodzakelijk wordt geacht, zonder daarvan de bezoekers van de site vooraf op de hoogte te stellen.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van de smsdienstkeurmerk.nl site, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Smsdienst Keurmerk en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Anders dan voor persoonlijk gebruik mag niets van de smsdienstkeurmerk.nl site worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Smsdienst Keurmerk.

Beschikbaarheid
Smsdienst Keurmerk spant zich in om de sites zo goed mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van sites.

Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 

Veel gezocht

 

Nieuwsbrief

Ik wil mij aanmelden voor de Smsdienst Keurmerk nieuwsbrief

 

Laatste Nieuws

Aanpak van sms-dienst...
Herziene Reclamecode ...
OPTA beboet spammer
Sms-aanbieders moeten...
Ongewilde sms-dienste...
Vodafone blokkeert sm...
Opt-out voor sms-dien...
Betere bescherming te...
Blokkeren premium-sms...
Volop onderzoek naar ...